Køb og salg af andele

Køb og salg af andele

Bestyrelsen godkender køb/salg af andele. Godkendelsen sker i henhold til gældende vedtægter.

Enhver handel med andele skal meddeles AKD via overdragelseserklæring fra AKD’s hjemmeside.

Mindste tegning 1000 andele, som nystartet andelshaver, der opfordres til min. 5.000 andele.

Sælger skal enten sælge hele leveringsretten eller bibeholde min. 1.000 andele.

Inden godkendelse undersøges der for hindringer af enhver art, herunder:

  • Pant/transport
  • Restgæld
  • Pulverandele

Selskabet har ret til at modregne ethvert tilgodehavende hos en andelshaver i medlemmets andel af andelsfondskontoen og andelshavers konto, ligesom retten til at fortage modregning også gælder i forhold til et medlems leveringsrettigheder, efterbetalinger, samt ethvert øvrige tilgodehavender, som selskabet måtte have mod medlemmet.

Bestyrelsen er berettiget til at tilbageholde en del af efterbetalingen, således at disse tilbageholdte beløb kan anvendes til modregning. Andelen af efterbetalingen tilbageholdes, indtil næste leverance har fundet sted, hvorefter efterbetalingen udbetales til medlemmet.

Modregning kan også foretages, når et medlem standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, kommer under rekonstruktionsbehandling, der indgives konkursbegæring mod ham , hans bo tages under behandling som ikke gældsvedgåelsesbo eller lignende.

Såfremt medlemmet standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, kommer under rekonstruktionsbehandling, der indgives konkursbegæring mod ham, hans bo tages under behandling som ikke gældsvedgåelsesbo eller lignende, er selskabet berettiget til at betragte enhver kontrakt/aftale med medlemmet som ophørt med øjeblikkelig virkning og uden yderlig varsel, og selskabet er berettiget til ved opgørelsen af kravet mod medlemmet at medtage et hvert tab som selskabet lider som følge af, at medlemmet ikke er i stand til at opfylde sine kontraktforpligtelser.

Køber må ikke være bosiddende mere end 120 km fra fabrikken, ved levering kan der dispenseres fra denne regel, der gives dog ikke kørsels tillæg udover 120 km.

Efter godkendelse giver fabrikken køber og sælger skriftlig besked, hvorefter betaling kan foregå. Ved salg af andelene følger betaling for restbetaling de leverede kartofler på andelene.

Andelshavers stemmeret ophører ved salg af andelene efter bestyrelsens godkendelse og eller ved specifik overtagelsesdato.


Overdragelsesdokument - køb og salg.pdf


Tilbud om finansiering

AKD tilbyder finansiering af andele købt imellem andelshavere. Læs mere under menupunktet Finansiering af andele.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK